info@moduasm.com
Dalian Modular Assembly Technology Co, Ltd
Znanja
Dom > Znanja > Sadržaj

Klasifikacija transportera upotrebom

Edit:Dalian Modular Assembly Technology Co, LtdUpDate:May 14, 2018

Klasifikovan prema upotrebi, postoje opšti mobilni, podzemni izbor, otvorena jama, specijalna konstrukcija, uklonjivi transporter, posebna funkcija ponovnog punjenja utovarivača, veliki ugao transporter itd. Uopšteno govoreći, prevoznik kratkih razmaka može biti završen nivo, gore ili dole, reverzibilan obrazac trakasti transporter se može koristiti za upotrebu. Dvosmerni prevoz materijala. Konzola se obično montira na slagač i može se rotirati kako bi se postigao efekat zemljišta ili tkanine. Vijadukt podržan od strane rama vrata se obično koristi u kombinaciji sa ostalom opremom za rukovanje materijalom. Na primjer, standardni srednji okvir se može konfigurisati za primjenu u izgradnji hidroelektrane. Okvir je postavljen na spavanje. Disposition;

Par: ne

Sljedeći: Kratak uvod transportnih traka